Bbaner - konferencja
1 grudnia
14.00 - 15.30 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, obiad
15.30 - 15.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
Adam Pawlicki – Burmistrz Jarocina
15:40 - 16.10 Przedstawienie agendy, prezentacja projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@
Robert Kaźmierczak - Radny Rady Miejskiej
16.10 - 16.40 Wdrożenie i wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach Gminy Jarocin
Andrzej Grzybowski – koordynator projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@
16.40 - 17.00 Przerwa, kawa
17.00 - 17.30 Koniec epoki kredy
Aleksandra Pezda – Gazeta Wyborcza, autorka książki „Koniec epoki kredy”
17.30 - 17.50 Rola szkoły w społeczeństwie informacyjnym
Tomasz Hodakowski – Dyrektor Intel Technology Poland
17.50 - 18.30 Prezentacje partnerów technologicznych
18.30 - 19.00 Rola szkoleń dla nauczycieli w realizacji projektów technologicznych w edukacji
Maciej Borowiecki – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
19.00 - Kolacja
2 grudnia
8.00 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 9.30 Przedstawienie logistyki i planu wizyt w szkołach
9.30 - 12.00 Wizyty w szkołach, lekcje pokazowe – uczestnicy konferencji będą mieli okazję wziąć udział w lekcjach różnych przedmiotów prowadzonych z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych.
12.00 - 12.30 Przerwa, kawa
12.30 - 14.00 Panel dyskusyjny Moderator panelu:
Aleksandra Pezda – Gazeta Wyborcza. Do udziału w panelu zaprosiliśmy przedstawicieli: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Związku Miast Polskich, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Telekomunikacji Polskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Intel Technology Poland, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
14.00 - 14.30 Konferencja prasowa
14.30 - 16.00 Zakończenie konferencji, obiad