Bbaner - konferencja

O projekcie


Realizacja projektu Jarocin - KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Wówczas ponad 850 przenośnych komputerów trafiło do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, zarówno publicznych jak i niepublicznych, na terenie gminy Jarocin. Łącznie projektem zostało objętych 25 placówek. Gmina Jarocin jako pierwszy samorząd w Polsce tak szybko i kompleksowo wyposażyła wszystkie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy. Koszt zakupu netbooków to kwota 1,5 mln złotych. Zakup mobilnych pracowni był możliwy dzięki skorzystaniu z leasingu operacyjnego. Stosując taki zabieg jarociński samorząd będzie spłacał ich zakup przez trzy lata w kwocie do 500 tys. zł rocznie.

Mobilna klasa składa się z odpowiedniej liczby netbooków uczniowskich, certyfikowanego routera do bezprzewodowej transmisji danych, laptopa nauczycielskiego, dzięki któremu pedagog śledzi postępy pracy poszczególnych uczniów oraz szafki mobilnej, w której można ładować i przechowywać komputery. Idealnym uzupełnieniem takiej nowoczesnej klasy jest tablica interaktywna. Wówczas uczniowie, pracując indywidualnie, mogą śledzić postępy pracy kolegów lub wykonywać zadanie grupowo, realizując poszczególne jego etapy i śledząc je na takiej właśnie tablicy.

W ramach projektu Kreatywna Szkoł@ powstał również portal edukacyjny Edukreator.pl, który ma pełnić rolę serwisu społecznościowego i informacyjnego. Jest miejscem w sieci, w którym nauczyciele będą umieszczać materiały edukacyjne, wykorzystywane na lekcjach, tworzyć wirtualne klasy, komunikować się z rodzicami, publikować informacje o ważnych wydarzeniach z życia szkoły oraz klasy.

Robert Kaźmierczak - Radny Rady Miejskiej

Celem, jaki przyświecał władzom Jarocina gdy decydowały o informatyzacji wszystkich szkół w gminie było zwiększenie efektywności nauczania w jarocińskich szkołach. Edukacja od lat jest bowiem priorytetem dla zarządzających gminą. W 2009 roku za projekt „Od oświaty biurokratów do oświaty obywateli”, który polegał na racjonalizacji wydatków oświatowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności i dobrej jakości usług edukacyjnych, otrzymaliśmy tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania. Wyposażenie wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów, w tym tych niepublicznych, w komputery do nauczania różnych przedmiotów jest kolejnym etapem naszych działań, mających zwiększyć efektywność procesów dydaktycznych.

Andrzej Grzybowski, koordynator projektu „Jarocin – Kreatywna Szkoł@”:

Jest to pierwszy projekt w Polsce, w którym samorząd zrealizował kompleksowo tak poważne przedsięwzięcie. Dał on możliwość wprowadzenia innowacyjnych metod pracy na lekcjach przez co kilku najbardziej aktywnych i zaangażowanych nauczycieli z jarocińskich szkół stało się liderami wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji w Polsce. Dawniej Jarocin dał początek rewolucji kulturowej za sprawą festiwalu muzyki rockowej, teraz rozpoczęliśmy kolejną rewolucję, tym razem w edukacji. Gdy do wszystkich szkół w Polsce trafią podobne rozwiązania jak u nas będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy pierwszymi.