Bbaner - organizatorzy

Organizator

Urząd Gminy Jarocin
Jarocin

Jarocin to pełne uroku miasto położone w południowej części Wielkopolski w odległości 70 km od największego miasta regionu - Poznania. To 27 tysięczne miasto stanowi silny ośrodek gospodarczy i administracyjny z siedzibą władz gminnych i powiatowych.

Wielu mieszkańców gminy to ludzie młodzi. Motywuje to władze samorządowe do wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. W 15 szkołach (w tym 4 niepublicznych) i 10 gimnazjach (w tym 3 niepublicznych) uczy się obecnie około 4 300 uczniów.

Jarocin pełni rolę swoistego centrum oświatowego dla sąsiednich gmin. To tutaj mieści się większość szkół ponadgimnazjalnych całego powiatu. Ich oferta edukacyjna jest z roku na rok modyfikowana i dostosowywana zarówno do potrzeb młodzieży jak i wymagań miejscowego rynku pracy.

Dwa projekty gminy Jarocin znalazły się w ścisłym finale konkursu Samorządowy Lider Zarządzania.

W dziedzinie oświata jest to realizowany od września ubiegłego roku projekt „Jarocin – Kreatywna Szkoł@”, polegający na wyposażeniu wszystkich szkół z terenu gminy w mobilne pracownie komputerowe.

Partner konferencji

Intel Technology Poland
Intel

Firma Intel wprowadza innowacje w celu uczynienia naszego życia bardziej pasjonującym, doskonalszym i łatwiejszym. Nigdy nie ustajemy w naszej pracy. Naszym celem jest wykonanie kolejnego wielkiego skoku – w zakresie technologii, edukacji, kultury, procesu technologicznego i odpowiedzialności społecznej. Zawsze staramy się dostarczać rozwiązania, które zadowolą każdego

Uważamy, że wszędzie studenci zasługują na narzędzia potrzebne im, aby stać się następną generacją innowatorów. Co roku firma Intel inwestuje 100 milionów USD, aby pomóc nauczycielom nauczać, studentom uczyć się, a uniwersytetom na całym świecie wprowadzać innowacje, szczególnie w dziedzinach matematyki, nauk ścisłych i technologii.

PATRON KONFERENCJI

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH
ZMP

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Do Związku należy 296 miast. Mieszka w nich około 75% miejskiej ludności naszego kraju.

Przygotowane przez Zarząd czy komisje ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych. SAS to baza danych statystycznych, obejmująca 500 wskaźników dla wszystkich miast w Polsce dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów, które są pozyskiwane bezpośrednio z miast oraz z różnych źródeł statystyki publicznej.

Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

ZMP organizuje też, odpowiadając na potrzeby swoich członków, wspólną powierzchnię wystawienniczą dla miast na targach polskich i zagranicznych.

Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.

Szkoła z klasą 2.0

Szkola z klasą 2.0

„Szkoła z klasą 2.0” ma na celu wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Już drugi rok zachęca nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i promuje Szkolne Kodeksy 2.0. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. To już dziesiąta edycja prowadzonej przez CEO i „Gazetę Wyborczą” akcji „Szkoła z klasą”.